Certyfikaty

Unikatowy wzór oraz kształt nożyczek jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym w Warszawie jako wzór użytkowy i jest własnością Donaty Rucińskiej.

                                                                 

Posiadamy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania nr: PL/ CA01 00067 /W

Posiadamy następujące certyfikaty:

1. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniający wymagania norm PN–EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 13485:2005 – Jakość Wyroby Medyczne

                   

 

2. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 – narzędzia weterynaryjne

 

3. Certyfikat IQNet spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 13485:2005 w podanych wyżej zakresach.