Historia

1981, listopad
Rejestracja firmy jako działalności gospodarczej RENOMED – Technika Medyczna Marek Ruciński w Nowym Tomyślu.    

1982, kwiecień
Uruchomienie produkcji nożyczek RENOMED wg autorskiego pomysłu i wzoru zgłoszonego w Urzędzie Patentowym w Warszawie.

1982, grudzień    
Pierwsza partia nożyczek skierowana na eksport do klienta w Danii.

1982-1986         
Dynamiczny wzrost exportu do Danii, Szwecji, USA, Meksyku, Włosch oraz Japonii.

1986-1992

Opracowanie nowych wzorów nożyczek i dalszy wzrost sprzedaży w eksporcie.

1986, marzec
Rozpoczęcie produkcji noży kopytowych; pierwsza partia na eksport do Danii.

1986-1992
Pozyskanie nowych klientów narzędzi weterynaryjnych w Nowej Zelandii, RPA, Niemczech, USA, Włoch, Szwecji.
Sukcesywne prace rozwojowe, wynikiem których było opracowanie 25 typów noży kopytowych.

1992-1998
Pozyskanie klienta w Szwajcarii i dynamiczny wzrost eksportu, który trwa do dnia dzisiejszego.

2003, czerwiec 
Uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001 oraz ISO 13485 na wyroby medyczne.

2004
Rejestracja wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
w Warszawie.

2009
Rozpoczęcie sprzedaży nożyczek w aptekach na terenie całego kraju.

2011 kwiecień
Nasze nożyczki dostępne są w ponad stu aptekach na terenie całego kraju.

2011 lipiec
Przekształcenie firmy jednoosobowej RENOMED - Technika Medyczna Marek Ruciński
w spółkę prawa handlowego RENOMED Sp. z o.o.

2011 wrzesień
Inauguracja działalności Centrum Frezowania RENOMED w Poznaniu.